Sherbim Karroatreci

1- Duhet te keni parasysh se ne te gjitha cmimet qe ne kemi vendosur nuk perfshihet TVSH-ja.

2- Ne shumicen e cmimeve kemi vendosur 130L per Km, por ka edhe cmime qe ne kemi vendosur me mbi 130L per km per arsye te terreneve malore qe jane te veshtira.

3- Ne keto cmime perfshihet pesha deri ne 4000 KG.


Archives